Contact

Soc. Walhalla

Haageind 37

5751 BB Deurne

Postbus 243

5750 AE Deurne

mail@walhalla-deurne.nl 

Zomerfeesten

De 46e editie van de Walhalla Zomerfeesten afgelopen juli was een en al genieten!

 

We zien jullie graag terug op 14,15 en 16 juli 2023 voor de 47e editie van de Walhalla Zomerfeesten!

 

Meer info:

Check onze Zomerfeesten-website!

Walhalla Merch

De Walhalla merch is nu beschikbaar! 

Handel snel want op = op!

Klik hier om naar de merch pagina te gaan.

Geen idee hoe je hier terecht bent gekomen, maar deze pagina bestaat niet of niet meer. 

 

We kunnen ons voorstellen dat je op zoek bent naar onze goed gevulde activiteitenkalender. Of dat je wilt zien wanneer je moet tappen. Of misschien ben je wel nog geen lid van het Walhalla en wil je direct lid worden.

 

Je kunt ook gewoon naar de startpagina van de website gaan.

Jongerensociëteit Walhalla Jongerensociëteit Walhalla, gevestigd aan Haageind 37, Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens

www.walhalla-deurne.nl 

Haageind 37, 5751BB Deurne 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jongerensociëteit Walhalla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jongerensociëteit Walhalla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jongerensociëteit Walhalla neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jongerensociëteit Walhalla) tussen zit. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jongerensociëteit Walhalla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens: contactgegevens lidmaatschapsformulier

Bewaartermijn: zo lang het lidmaatschap loopt, met een minimum van een jaar

Reden: Wij verwerken persoonsgegevens voor onze ledenadministratie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jongerensociëteit Walhalla verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DSD Business Internet gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DSD Business Internet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: 

 

Cookie: Google Analytics

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jongerensociëteit Walhalla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jongerensociëteit Walhalla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jongerensociëteit Walhalla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In willekeurige volgorde enkele interessante links.

 

 

Link toevoegen?

Wil je een link toevoegen aan het lijstje? Stuur een mail met de link naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Walhalla Activiteiten Commissie

WAC staat voor Walhalla Activiteiten Commissie. Onze WAC is een leuk clubje mensen dat elke keer weer vol enthousiasme al die geweldige activiteiten organiseert. Karaoke, toeptoernooi, 90's Party, niets is te gek!

 

Leuk idee?

Heb jij vragen of opmerkingen over activiteiten of heb je zelf een leuk idee? Aarzel dan niet en mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Join the WAC

Wil jij ook bij de WAC? Stuur dan een mail met je gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Activiteiten

Zien wat de mensen van de WAC deze maand voor activiteiten hebben bedacht? Bekijk de activiteitenkalender.

De huis- en gedragsregels van Jongerensociëteit Walhalla.

 

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het bestuur en barvrijwilligers mogen te allen tijde de toegang of de verstrekking van alcohol weigeren.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of al dan niet alcoholhoudende drank te nuttigen in de sociëteit of de binnenplaats.
 • Het is niet toegestaan om in het de sociëteit gekochte drank ergens anders te nuttigen dan in de sociëteit of op de binnenplaats.
 • Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in de sociëteit niet toegestaan.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Het gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden drugs in binnen de sociëteit of op de binnenplaats niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan 'achter de bar te komen', met uitzondering van de dienstdoende bargroep en het bestuur.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger verwijderd.
 • Schade die door personen aan de sociëteit, of aan de sociëteit toebehorende materialen, wordt gemaakt zal op deze personen worden verhaald. Naast eventuele aangifte kunnen er additionele maatregelen worden genomen. Roken is in de sociëteit, op het plateau bij de toegangsdeur en in de WCkeet niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan kauwgom te nuttigen in de sociëteit.
 • Een ieder die de sociëteit wil betreden dient zich gepast te kleden. Uitzonderingen zijn carnaval en dergelijke activiteiten.
 • Bij overtreding van iedere afzonderlijke regel kan het bestuur een toegangsverbod opleggen. De lengte hiervan kan maximaal 24 maanden bedragen, wanneer het een niet voortdurend verbod of conflict betreft.

Contact

Soc. Walhalla

Haageind 37

5751 BB Deurne

Postbus 243

5750 AE Deurne

mail@walhalla-deurne.nl 

Zomerfeesten

De 46e editie van de Walhalla Zomerfeesten afgelopen juli was een en al genieten!

 

We zien jullie graag terug op 14,15 en 16 juli 2023 voor de 47e editie van de Walhalla Zomerfeesten!

 

Meer info:

Check onze Zomerfeesten-website!

Walhalla Merch

De Walhalla merch is nu beschikbaar! 

Handel snel want op = op!

Klik hier om naar de merch pagina te gaan.