Contact

Soc. Walhalla

Haageind 37

5751 BB Deurne

Postbus 243

5750 AE Deurne

mail@walhalla-deurne.nl 

Zomerfeesten

De 47e editie van de Walhalla Zomerfeesten afgelopen juli was een en al genieten!

 

We zien jullie graag terug op 19,20 en 21 juli 2024 voor de 48e editie van de Walhalla Zomerfeesten!

 

Meer info:

Check onze Zomerfeesten-website!

Walhalla 60 jaar!

18, 19 en 20 oktober vieren wij ons 60-jarig bestaan! Mis dit niet!

De huis- en gedragsregels van Jongerensociëteit Walhalla.

 

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het bestuur en barvrijwilligers mogen te allen tijde de toegang of de verstrekking van alcohol weigeren.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of al dan niet alcoholhoudende drank te nuttigen in de sociëteit of de binnenplaats.
 • Het is niet toegestaan om in het de sociëteit gekochte drank ergens anders te nuttigen dan in de sociëteit of op de binnenplaats.
 • Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in de sociëteit niet toegestaan.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Het gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden drugs in binnen de sociëteit of op de binnenplaats niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan 'achter de bar te komen', met uitzondering van de dienstdoende bargroep en het bestuur.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger verwijderd.
 • Schade die door personen aan de sociëteit, of aan de sociëteit toebehorende materialen, wordt gemaakt zal op deze personen worden verhaald. Naast eventuele aangifte kunnen er additionele maatregelen worden genomen. Roken is in de sociëteit, op het plateau bij de toegangsdeur en in de WCkeet niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan kauwgom te nuttigen in de sociëteit.
 • Een ieder die de sociëteit wil betreden dient zich gepast te kleden. Uitzonderingen zijn carnaval en dergelijke activiteiten.
 • Bij overtreding van iedere afzonderlijke regel kan het bestuur een toegangsverbod opleggen. De lengte hiervan kan maximaal 24 maanden bedragen, wanneer het een niet voortdurend verbod of conflict betreft.

Contact

Soc. Walhalla

Haageind 37

5751 BB Deurne

Postbus 243

5750 AE Deurne

mail@walhalla-deurne.nl 

Zomerfeesten

De 47e editie van de Walhalla Zomerfeesten afgelopen juli was een en al genieten!

 

We zien jullie graag terug op 19,20 en 21 juli 2024 voor de 48e editie van de Walhalla Zomerfeesten!

 

Meer info:

Check onze Zomerfeesten-website!

Walhalla 60 jaar!

18, 19 en 20 oktober vieren wij ons 60-jarig bestaan! Mis dit niet!